Parkeringsregler
Home Up Rejsekort Parkeringsregler Finanskrise Bolig i udlandet Ophold i Danmark Dansk pas Sommerhusregel Bopælspligt Grundlovstale Pension Københavns  Lufthavn Kontokort Skatteaftaler Sundhed

 

Parkeringsregler holdes hemmelige

Er du usikker på, hvorfor du har fået en bøde, er der ikke nogen hjælp at hente hos Parkering København i Københavns Kommune.

I årevis har Parkering København nemlig udskrevet bøder, uden at bilisterne har fået lov til at kende reglerne.

Reglerne i København danner stort set grundlag for regler i resten af landet. Hent reglerne nederst på siden.

Hemmelig
Da DR Nyheder bad om aktindsigt i reglerne udleverede Center for Parkering knap 110 sider med regler for, hvordan parkeringsvagterne skal opføre sig, og hvordan og hvornår de må udskrive bøder.

Men lange afsnit og passager var udeladt og dermed hemmelige for bilisterne.

Center for Parkering anførte, at disse oplysninger var undtaget offentlighedsloven med den begrundelse, at "det er nødvendigt til beskyttelse af af væsentlige hensyn til gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed".

Center for Parkering har også anført, at såfremt bilisterne fik kendskab til vejledningen, vil de miste respekten for færdselsloven og blot spekulere i at opfylde vejledningen. Et kendskab til reglerne ville altså føre til et større moralsk skred hos bilisterne, hævder Center for Parkering.

Underkendt
Men det argument underkender folketingets Ombudsmand nu. I et brev fra den 3. august skriver Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen:

- Jeg mener imidlertid ikke, at bilisterne bliver i stand til at unddrage sig parkeringsvagternes kontrol ved at kende vejledningens indhold.

Videre skriver ombudsmanden, at:
- Den omstændighed, at borgernes kendskab til vejledningen eventuelt vil vanskeliggøre parkeringsvagternes arbejde yderligere, for eksempel ved at borgeren bringer vejledningen ind i en diskussion med en parkeringsvagt eller i en klagesag, kan ikke begrunde hemmeligholdelse.

Frygter diskussion
Center for Parkering har altså været bange for, at bilisterne kan bruge vejledningen til at diskutere med parkeringsvagterne.

Men det holder ikke, skriver Folketingets ombudsmand, der underkender  alle Center for Parkerings argumenter og konkluderer, at:

- Samlet set er det min opfattelse, at Center for Parkering ikke har godtgjort at dele af vejledningen skal undtages fra aktindsigt.

Konduite
Ombudsmanden fortæller ikke i brevet, hvad det præcist er for oplysninger, Center for Parkering har ønsket at holde hemmelige, men skriver at det drejer sig om oplysninger om anbefalede observationstider, ventilkontrol, opmåling, parkeringsvagters konduite og hvor skævt en bil må holde

Leder af Center for Parkering København Anders Møller siger til DR Nyheder, at han vil nærlæse ombudsmandens svar for at se, om det alligevel er muligt at holde oplysningerne hemmelige.

Hent reglerne her. (112 sider - så vær ikke utålmodig, udgivelsen, skal nok komme)

Reglerne indeholder flere overraskelser. Vidste du, at der skal gå 4 minutter før en parkering er ulovlig, at hvis du når bilen inden afgiften er placeret i forruden, kan du blot køre, at de forhadte 10 meters afstand fra hjørnet i princippet er 8,80 meter!

Kilde: DR Nyheder af 5. august 2010


Top

14-11-2010- Opdateret 14-11-10