Ophold i Danmark
Home Up Rejsekort Parkeringsregler Finanskrise Bolig i udlandet Ophold i Danmark Dansk pas Sommerhusregel Bopælspligt Grundlovstale Pension Københavns  Lufthavn Kontokort Skatteaftaler Sundhed

 

Ophold i Danmark

Hvor længe må man, som resident i Spanien, opholde sig i Danmark før der indtræder skattepligt til Danmark.

Reglerne, kan virke forvirrende, fordi der er forskellige situationer med forskellig virkning.

Ingen bolig i Danmark
Hvis du IKKE har bolig i Danmark, kan du være i Danmark op til 6 mdr. inden for en 12 mdr. periode.  Det du skal være opmærksom på er, at hvis du i den periode tager på ferie uden for Danmark og vender tilbage til Danmark – tæller ferien med i de 6 mdr. dit ophold er i Danmark.

Helårsbolig i Danmark
Du kan godt have en helårsbolig i Danmark, såfremt der ikke er boligpligt. Reglerne bliver administreret forskelligt fra kommune til kommune. Se nærmere her.

Der gælder specielle regler hvis du har en helårsbolig.
Inden for en 12 mdr. periode, må du maksimalt opholde dig i Danmark i alt 6 mdr. jævnfør ovenfor, men aldrig mere en 3 mdr. per ophold. Der kan dog inden for en 12 mdr. periode ske flere ophold, hvis der er sket tilbagerejse til din faste bopæl i Spanien. (OBS – 12 mdr. følger ikke kalenderåret!)

Sommerhus
Har du et sommerhus, kan der ske ophold som nævnt under ”Ingen bolig i Danmark”

Sommerhus – og du er pensionist
Hvis du har sommerhus i Danmark og pensionist og har ejet sommerhuset i 8 år eller mere, har du ret til at bebo sommerhuset hele året. Derfor træder der for resident i Spanien skærpet regler i kraft – ofte nævnt som Sommerhusreglen. Det betyder, at reglerne nævnt under ”Helårsbolig i Danmark” finder anvendelse. D.v.s. maksimalt 3 mdr. per ophold.

Bestemmelsen er ikke logisk og kan formentligt ændres ved en retssag, men indtil en sådan gennemføres, administrere Skat bestemmelsen, som ovenfor nævnt. Sagen har været meget omtalt – også på disse sider – læs mere her

Fælles regler
Fælles for samtlige regler for 3 mdr. grænsen er, at det ikke er tilstrækkelig blot at tage på ferie i udlandet – vende tilbage til Danmark og tage hul på en ny 3 mdr. periode. Det er den farlige faldgruppe. Nogen har den opfattelse, at det er tilstrækkelig blot at tage ud over grænsen og vende tilbage for at tage hul på en ny 3 mdr. periode – og det må stærkt frarådes.

Når der anføres en ny 3 mdr. periode, skyldes det, at man generelt kan være i Danmark op til 6 mdr. i en 12 mdr. periode, (OBS - følger ikke kalenderåret!) men der er altså begrænsninger for dem, som har en helårsbolig og de pensionister, som har haft et sommerhus mere end 8 år. De skal altså i en kortere eller længere periode have været tilbage på deres bopæl i Spanien. Der er ingen faste regler for, hvor længe et sådan ophold, tilbage i Spanien, giver adgang til en ny 3 mdr. periode i Danmark. Man skal derfor passe på, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved om man reelt har været tilbage på sin bopæl i Spanien. Det er dog efter min mening tilstrækkeligt med et par uger, men Skat vil ikke udtale sig om det spørgsmål og henviser til, at det må komme an på en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.

Flytning til Danmark
Ved tilbageflytning til Danmark, indtræder der normalt fuld skattepligt til Danmark. Dette er tilfældet, hvis personen har fast bolig til sin rådighed, eller hvis personen opholder sig i Danmark i mindst seks måneder.

 

Top

21-11-2010 - Opdateret 21-11-10