EU-sygesikring
Home Up EU-sygesikring Kræftdødelighed 22 år med kræft

 

 

EU-sygesikringskort

Danske pensionister, der bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og er optaget i
bopælslandets syge(for)sikring til udgift for Danmark, er berettigede til et blåt EU-
sygesikringskort fra Danmark. EU-sygesikringskortet udstedes af Udbetaling Danmark efter anmodning herom. Ansøgningen kan downloades på følgende hjemmeside:
https://www.borger.dk/Sider/Pensionist-i-udlandet-og-sygesikring.aspx

Ved flytning behøver det blå EU-sygesikringskort ikke udskiftes, heller ikke hvis
pensionisten flytter tilbage til Danmark.

Gult sygesikringskort for danskere bosat i Danmark gælder ikke mere i EU

Som bekendt ophæves den offentlige rejsesygesikring fra den 1. august 2014. Offentlig dækning af udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin m.m. til dansk sikrede, der bliver syge eller kommer til skade under en rejse i et andet EU/EØS-land eller Schweiz vil fremover være under det blå EU-sygesikringskort, dvs. reglerne i EU-forordning
883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordning.

Det blå sygesikringskort og de nye rejsesygesikringsregler

Læs mere her

23-06-2014

 

 
 

Top

22-05-2007 - Opdateret 07-07-16